Prosjekt

Prosjektarbeidet er en metode der barns interesser og undring ivaretas. Vi ønsker å ha prosjekter hvor vi undrer oss sammen med barna, de voksne skal veilede barna gjennom å stille åpne spørsmål uten å gi svar, men la barna teste ut tanker / hypoteser de har. Prosjektene utvikler seg underveis. Noen prosjekter varer i uker og noen kun en dag. 

Barns Medvirkning

Barns medvirkning i prosjektarbeid handler om barnas muligheter til å virke inn måten vi jobber på, eller avgjørelsene i arbeidet. Barna medvirker i prosjket fordi de kan  aktivit delta i valg av tema, tid, metoder osv.

Målet er at barnas tanker, refleksjoner og teorier skal ivaretas og vidreutvikles.