Om Norlandia Tjuvholmen barnehage

Med sjøen utenfor sine vinduer kan barna oppleve det maritime livet i Oslo på nært hold. Vår beliggenhet gjør at vi har gode muligheter å benytte oss av blant annet Oslos flotte parker, øyer og kulturelle tilbud.

I Norlandia Tjuvholmen barnehage har vi vennskap som fokusområde. Vennskap er en av de viktigste forutsetningene for å forbygge mobbing og skape et mobbefritt miljø. Vi har mange nasjonaliteter representert i vår barnehage som gjør at vi oppleves som internasjonale. Dette er vi stolte av og opplever som berikende for barn, foresatte og ansatte.

Det betyr at de voksne må se det enkelte barn og lære kjenne det. Holdningen til barn som medmennesker kommer til uttrykk gjennom personalets anerkjennende samspill med dem. Barnehagen må ha gode rutiner som gjør at voksne er tilgjengelig for barna.

Vi må aktivt jobbe med vennskap og gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. De voksne må gripe tidlig inn i konflikter og aktivt hjelpe barn inn i god lek og hjelpe dem til godt samspill med barn og voksne. Tilstedeværende voksne som er gode rollemodeller er viktig for å skape et mobbefritt miljø.

Vi bruker intern prosedyre/veileder og veileder fra kunnskapsdepartementet hvis vi ser at mobbing kan utvikle seg.

Vi vil gi barna varierte inntrykk og bidra til økt interesse i forhold til kunst og kultur gjennom å aktivt benytte de tilbud som finnes i byen vår og nærmiljøet. Å være sammen om kulturelle opplevelser, og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. De skal få være med på mange ulike uttrykksformer gjennom, musikk, maling, foto, språk, eventyr, film, kunst osv.

Gjennom fysisk aktivitet skal barnehagen gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi skal fremme fysisk aktivitet og mestringsfølelse for barnet. Barnehagen skal ha varierte fysiske aktiviteter ute og inne, vi skal bruke nærmiljø aktivt.

Barnehagen bruker tid til å reflektere over måten vi jobber for å nå våre mål gjennom:

  • Veiledning 

  • Avdelingsmøter

  • Pedagogmøter

Barnehagen serverer alle måltid i barnehagen, frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Varm mat vi får levert mat fra Barnehagematen 4 dager i uken og lager mat selv 1 dag i uken.

 

Våre avdelinger

Tjuvholmen barnehage er en urban barnehage med plass til 60 barn fordelt på 4 avdelinger. De er:

  • Miro - 10 barn i alderen 0-3 år, 3 ansatte

  • Monet - 14 barn i alderen 0-3 år, 4 ansatte

  • Munch - 18-20 barn i alderen 3-6 år, 3 ansatte

  • Picasso - 18-20 barn i alderen - 3-6 år, 3 ansatte